Δράσεις- Συζητήσεις- Προβληματισμοί- Ψυχαγωγία- Εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βριλησσίων.

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΝΕΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες τοποθέτησης των νέων
αγωγών από πολυαιθυλένιο του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της πόλης-ύψους
4.500.000 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ-αφού με τις εργασίες που
ήδη εκτελούνται θα αντικατασταθεί το σύνολο των παλαιών αγωγών από
αμίαντο.
Με τους νέους αγωγούς το δίκτυο αφενός μεν γίνεται ασφαλέστερο
από πλευράς υγιεινής, αφετέρου δε διασφαλίζεται οτι θα μειωθούν σημαντικά
οι βλάβες στο δίκτυο, ενώ παράλληλα ανακατασκευάζονται οι συνδέσεις
(παροχές) με τα παρόδια ακίνητα.
Για την έγκριση των προγραμμάτων αυτών, προηγήθηκε επίπονη
προετοιμασία του Δήμου μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα
πιστοποιήθηκε και η διαχειριστική επάρκεια των υπηρεσιών του Δήμου για
υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι ο Δήμος μας
ήταν από τους πρώτους που πιστοποιήθηκαν πανελλαδικά.
Αναπόφευκτα όμως, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και
παρότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή εξέλιξή του,
ενδέχεται να παρουσιαστούν προσωρινές διακοπές νερού εξαιτίας θραύσεων
των παλαιών αγωγών.
Επιπλέον μπορεί να προκληθεί ενόχληση εξαιτίας της σκόνης και της
λάσπης. Για τον λόγο αυτό, ξεκίνησαν ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, οι
οδοσαρώσεις με τις ειδικές σκούπες-σάρωθρα που διαθέτει ο Δήμος για τον
περιορισμό του φαινομένου.
.

Σε κάθε περίπτωση ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση σας για
την προσωρινή ενόχληση για ένα μεγάλο έργο που αναμφισβήτητα είναι προς
όφελος όλων.