Δράσεις- Συζητήσεις- Προβληματισμοί- Ψυχαγωγία- Εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βριλησσίων.

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Συγκροτήθηκε το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το νέο δημοτικό συμβούλιο των Βριλησσίων απαρτίζεται από 16 συμβούλους από τη
Νέα Πνοή, 7 από το Δήμο Δημιουργίας, 2 από τη Δράση για μια άλλη Πόλη, 1 από τη
Λαϊκή Συσπείρωση και 1 από τα Βριλήσσια των Πολιτών.

Σύμφωνα με τη σταυροδοσία της 1ης Κυριακής, στο ΔΣ της προσεχούς θητείας
συμμετέχουν από τη Νέα Πνοή ο Κώστας Ιωαννίδης ως δήμαρχος και κατά σειρά
εκλογής τους οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζωή Κουβαρά, Νίκος Τζιλιγκάκης, Αντωνία
Δημητρακοπούλου-Μοσχοπούλου, Τάσος Δημητρίου, Τάκης Βουγιουκλάκης, Κέλλυ
Κόλλια, Γιάννης Πισιμίσης, Παναγιώτης Μακρής, Κατερίνα Χρυσοπούλου, Νάντη
Γεροντάκη, Χρήστος Κάππας, Κώστας Φαράκλας, Κώστας Παπασπηλίου, Σταμάτης
Λένης, Στάθης Γιαννακόπουλος και ο Γιώργος Μαρίνης.

Από το Δήμο Δημιουργίας συμμετέχουν ο Ξένος Μανιατογιάννης ως επικεφαλής
και κατά σειρά εκλογής τους ο Κώστας Μουζάκης, η Σοφία Χαντζάρα, ο Γιώργος
Χονδροματίδης, η Βούλα Αρσένη-Λάμπρου, ο Αποστόλης Λύτρας και ο Γιάννης
Σαμπροβαλάκης. Από τη Δράση για μια άλλη Πόλη συμμετέχουν ο Γιάννης Τσούτσιας
και ο Γιάννης Αντωνόπουλος, από τη Λαϊκή Συσπείρωση ο Βασίλης Βήττος και από τα
Βριλήσσια των Πολιτών ο Νίκος Ζήσης.


Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου, συγκροτήθηκε το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και
στη συνέχεια έγιναν οι προβλεπόμενες ψηφοφορίες για την εκλογή των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Τάκης Βουγιουκλάκης (Νέα Πνοή)
Αντιπρόεδρος: Βούλα Αρσένη (Δήμος Δημιουργίας)
Γραμματέας: Γιάννης Αντωνόπουλος (Δράση για μια άλλη Πόλη)

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη: Δημητρακοπούλου Αντ., Κουβαρά Ζωή, Πισιμίσης Ι., Φαράκλας Κ. (Νέα
Πνοή), Χονδροματίδης Γ. (Δήμος Δημιουργίας), Τσούτσιας Ι. (Δράση για μια άλλη
Πόλη)
Αναπληρωματικά μέλη: Μακρής Π., Δημητρίου Αν., Κάππας Χρ. (Νέα Πνοή), Αρσένη
Βούλα (Δήμος Δημιουργίας), Βήττος Βασ. (Λαϊκή Συσπείρωση)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη: Γεροντάκη Κ., Μακρής Π., Κάππας Χρ., Μαρίνης Γ. (Νέα Πνοή),
Μουζάκης Κ. (Δήμος Δημιουργίας), Ζήσης Ν. (Τα Βριλήσσια των Πολιτών).
Αναπληρωματικά μέλη: Κουβαρά Ζωή, Λένης Στ., Φαράκλας Κ., (Νέα Πνοή), Λύτρας
Απ. (Δήμος Δημιουργίας), Αντωνόπουλος Ι. (Δράση για μια άλλη Πόλη)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73)
Η επιτροπή ποιότητας είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των
σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία
του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών
αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που
αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των
ατόμων με αναπηρίες. Όπως και η οικονομική επιτροπή απαρτίζεται από τον δήμαρχο
ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου τόσο της πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης (άρθρο 74) ενώ οι
συνεδριάσεις της είναι δημόσιες (άρθρο 75). Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει
ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και
εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Το σπίτι γέμισε με παλιά και καινούρια παιχνίδια... Και τώρα;

Τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά. Και για τα παιδιά είναι τα δώρα. Και τα δώρα για τα παιδιά είναι παιχνίδια. Πόσα όμως μπορεί να χωρέσει ένα παιδικό δωμάτιο; Και με πόσα από αυτά παίζει το παιδί μας; Μήπως έχουν ξεμείνει και παιχνίδια τα οποία έχει βαρεθεί ή ξεπεράσει, αλλά ακόμη αντέχουν;

Βάλτε κάθε μικρό μπόμπιρα να κάνει μια καλή πράξη! Κάντε μαζί ένα ξεκαθάρισμα και βρείτε τα παιχνίδια που αντέχει να αποχωριστεί,  για να τα χαρεί ίσως κάποιο άλλο παιδάκι. Μετά, κάντε κλικ στο http://organizationearth.org/site/index.php και μάθετε πώς με το πρόγραμμα toy life θα φθάσουν γρήγορα στα χέρια μικρών παιδιών που τα ονειρεύονται.